Skip to content

Uyguladığımız Testler

-WISC-R Zeka Testi

-AGTE Ankara Gelişim Testi

-MChat Otizm Tarama Envanteri

-MMPI Kişilik Testi

-Metropolitan Gelişim Testi

-Peabody Resim Kelime Testi

-Cattel 2A-2B-3A

uyguladigimiz-testler
Call Now Button